Luvit

        Live@Lund

        Studierådet MYS

 
    

         


Välkommen till Miljövetenskap!

Om du har sökt en utbildning till höstterminen 2014 så har du nyligen fått ett mejl om ditt antagningsbesked. I vissas mejl har det tyvärr felaktigt stått att man inte behöver svara på antagningsbeskedet, men det stämmer inte. Oavsett om du är antagen eller reservplacerad måste du svara senast 31 juli 2014, annars förlorar du din plats!

Alternativa ingångar
OBS! De alternativa ingångarna till kandidatprogrammen i miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd är flyttade till vårterminen 2015.
Läs mer här

Examenshögtid
2014 infaller examenshögtiden söndagen den 8 juni. Varje år anordnar naturvetenskapliga fakulteten och studentkåren LUNA en examenshögtid för att fira de studenter som tar examen.
Läs mer här

Läs vår alumnrapport från 2013.
Rapporten är en uppföljning av studenter som avslutat sina studier i miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd. Rapporten innehåller bland annat värdefulla tips och råd till nya och nuvarande studenter, och vad våra före detta studenter arbetar med idag.
Läs mer här

Vår utbildning i Miljövetenskap har nu fått besked från högskoleverkets utvärdering.
Vår kandidat och master fick följande beslut: "Hög kvalitet" 
Läs mer här

Sysavs stipendie för 2013 tilldelas en av våra studenter.
Sara Waxegård har fått ett stipendium från SYSAV för sitt masterarbete: Trädgårdsavfall till biogas - Hur kan Lunds invånare sortera trädgårdsavfallet för biogasproduktion?
Stipendiet delades ut på Sysavdagen den 26 april.
Läs mer här


Fler nyheter

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00